Column Pipes

   คุณสมบัติของท่อ SABARPLAST uPVC column pipes

• ข้อต่อเป็นชนิดเกลียวสี่เหลี่ยมช่วยเพิ่มกำลังการรับแรงดึงได้สูงสุด
• พื้นผิวเรียบช่วยลดแรงเสียดทาน (Friction Rate) และเพิ่มปริมาณ
   การไหลของน้ำ
• มีซีลยางที่ข้อต่อเกลียวเพื่อป้องกันการรั่วซึมในขณะทำงานที่แรงดัน
   สูงและยังช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนในระหว่างที่ปั้มทำงาน
• ออกแบบมาให้หนาพิเศษเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทางและ
   ยืดอายุการใช้งาน
• ท่อ uPVC มีความสามารถในการทนต่อค่าความเป็นกรดหรือ
   ด่างของน้ำ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานในบ่อบาดาล
• ท่อ uPVC ได้ผลิตขึ้นตามขนาดมาตรฐานซึ่งมีน้ำหนักเบา
   เมื่อเทียบกับท่อเหล็กชุบสังกะสี (BSM) และง่ายต่อการติดตั้ง
   หรือรื้ออถอน
• ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลงและเพิ่ม
   ปริมาณน้ำที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับท่อเหล็กชุบสังกะสี (BSM)