Direct Rotary

 

 

การเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary)


คือ การเจาะแบบวิธี หมุนตรง ใช้มอเตอร์ในการเจาะ โดยการอัดน้ำโคลนลงในก้านเจาะแล้วปล่อยให้ไหลขึ้นด้านข้างบ่อบาดาล และลงบ่อน้ำโคลน

ข้อมูลการเจาะบ่อด้านเทคนิค  หมายเหตุ   
  1. เจาะได้รวดเร็ว เหมาะกับบ่อขนาดเล็ก (4'', 6'')   ท่อและก้านเจาะมี  ขนาด  เล็ก
  2. ขนย้ายรวดเร็ว   อุปกรณ์น้อย  จึงสะดวกในการขนย้ายและติดตั้ง
  3. มีการเจาะนำ
      และเจาะคว้านเพื่อให้ได้ขนาดตามกำหนด
  เริ่มเจาะนำศูนย์ลงไปด้วยหัวเจาะขนาดเล็ก  
  และทำการเจาะคว้านให้ได้ขนาดตามต้องการ
  5. ใช้ท่อกรองน้ำ แบบ เซาะร่อง   เนื่องจากเป็นบ่อขนาดเล็ก ราคาประหยัดกว่า SCREEN
  6. ใช้โคลนวิทยาศาสตร์ช่วยในการเจาะบ่อบาดาล

  เพื่อป้องกันผนังบ่อบาดาลพัง โคลนวิทยาศาสตร์จะถูกล้างออก
  ในกระบวนการเป่าพัฒนาบ่อบาดาล