เป่าพัฒนาบ่อน้ำบาดาล


วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบ่อ

เพื่อฟื้นสภาพของบ่อน้ำบาดาลที่มีอายุการใช้งานมานานหรือบ่อที่มีปัญหาตะกอนดินทรายเข้าบ่อ เพื่อให้เป็นบ่อน้ำบาดาลที่ให้น้ำใสสะอาดและประสิทธิภาพการให้น้ำดีขึ้นดังเดิม 

การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ทรายเข้าบ่อ และทำให้อายุการใช้งานของบ่อ ยืนยาวขึ้น


ดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลโดยการเป่าล้างบ่อด้วยเครื่องอัดลมตามวิธีการที่เรียกว่า “ AIR LIFTING” โดยทำสลับกับวิธีกวนน้ำ

 
ประโยชน์จากการเป่าล้างบ่อบาดาล

 • หลังจากเป่าล้างบ่อแล้ว บ่อก็จะมีความสะอาด และน้ำที่ใช้ก็สะอาดมีคุณภาพมากขึ้น

 • บ่อน้ำบาดาล เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน จะมีตะกอน ดิน ทราย ทับถมก้นบ่อหรือสนิมเหล็กตะกรันอุดตัน กรวดกรุ
      ท่อกรองน้ำ หรือรอยแตกที่มีน้ำในหินแข็งทำให้น้ำไหลเข้าบ่อน้อยลง จึงควรทำการเป่าล้าง พัฒนาบ่อด้วย
      เครื่องอัดลมจนบ่อสะอาด น้ำจะไหลเข้าบ่อได้ดี ควรทำทุกปี

 • เครื่องสูบน้ำบาดาล เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน จะมีตะกรัน สนิมเหล็ก เกาะติดอุดตัน ใบพัดเครื่องสูบ ท่อส่งน้ำ หรือ
      บูช เพลา ใบพัด สึกกร่อน ทำให้สูบน้ำได้น้อย จึงควรถอนขึ้นมา ตรวจซ่อม และทำความสะอาด ทุก 1–2ปี

 • ระบบกรองน้ำและปั๊มน้ำไม่ต้องทำงานหนักหรือเสียและเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยๆ

 • เป็นการดูแลทรัพย์สินให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นการยืดอายุการใช้งาน
      ของปั๊มและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่